Հ/Հ Տարածք Հասանելիություն Տեխնոլոգիա
1․ ք․ Գավառ FTTH, WiFi
2․ գ․ Ծովազարդ WiFi
3․ գ․ Լճափ WiFi
4․ գ․ Հայրավանք WiFi
5․ գ․ Նորատուս FTTH, WiFi
6․ գ․ Ծաղկունք WiFi
7․ գ․ Գանձակ WiFi
8․ գ․ Ծաղկաշեն WiFi
9․ գ․ Կարմիրգյուղ WiFi
10․ գ․ Սարուխան WiFi
11․ գ․ Լանջաղբյուր WiFi
12․ գ․ Գեղարքունիք WiFi
Меню